Els nostres castells 2016

Diada Població Data Actuació La Llanera Trail Sabadell 24/02/2016 3de7, 4de7, 2p4 Santa Madrona Barcelona 13/03/2016 2p4, 4de8, 7de7, 5de7, p5 Inici […]