Casal Casteller 2018

Casal Casteller 2018

Del 25 de juny al 27 de juliol

El Casal està adreçat als infants, amb una proposta d’activitats al voltant dels Castells com a cultura i tradició Catalana. Fent activitats Castelleres es treballa, a més a més, tot un conjunt de valors relacionats amb les activitats en grup, l’esforç, la relació amb altres infants, la no discriminació i la competició positiva.

El Casal d’Estiu és un espai de vacances i de trencament de la rutina diària dels infants al llarg del curs. L’educació en el lleure permet viure experiències vitals lúdiques i creatives i situa l’educació en valors a un nivell de vivència personal intensa. Mitjançant les activitats, es treballa la formació integral dels infants: física, emocional, creativa, autonomia personal i relacionals.