Els nostres castells 2023

Diada

Població

Data

Actuació

Inici de temporada Barberà del Vallès 05/03/2023 2p4, 3d7, 5d7, 4d7, 2p4
Diada del Tèxtil Sabadell 19/03/2023 2p4, 3d7, 4d7a, 5d7, 4d7, p5, 2p4
Partit CE Sabadell – FC Barcelona Ath. Sabadell 25/03/2023 4d6a, p4
Diada de les cotxeres Igualada 26/03/2023 2p4, 3d7, 4d7a, 4d7, p5, 2p4
Tripleta Vic 16/04/2023 3p4, 5d7, 3d7, i4d7, 4d7, p5, 3p4
Sant Jordi a Badia Badia del Vallès 22/04/2023 2p4, 3d7, 4d7, 5d6, p5, 2p4, pb
Actuació de Sant Jordi Sabadell 23/04/2023 3p4, 4d7, 7d6, 5d6, 3d7, p5, 3p4, pcanalla
Festa major Atendis Sabadell 06/05/2023 p4, 4d5an, 3d6 i p4
Tripleta a Cardedeu Cardedeu 07/05/2023 3p4, i4d8