Gremi de Fabricants de Sabadell

PROJECTE "Fem pinya amb els joves"

Col·laboradors

El Gremi de Fabricants de Sabadell

Fruit d’un conveni de col•laboració entre el Gremi de fabricants i els Castellers de Sabadell, la bona relació entre les dues parts va permetre l’acord d’instal•lar un recurs com el Castelloscopi a l’interior de la seva seu.

El Gremi de Fabricants de Sabadell és una associació empresarial l’objectiu de la qual és la defensa dels interessos de la indústria de la zona i en particular de la indústria tèxtil, i el desenvolupament econòmic i social de la seva àrea d’actuació. Al mateix temps, el Gremi de Fabricants desenvolupa una important labor de promoció i ajuda a les empreses mitjançant serveis d’alt valor.

Amb aquesta finalitat, el Gremi agrupa empreses tèxtils i altres sectors complementaris. El Gremi també col•labora amb altres institucions i agents socials per al creixement, la creació de riquesa i la millora de la qualitat de vida econòmica, cultural i social.

A través de la Federación de la Industria Textil Lanera (Fitexlan) lidera les tasques corporatives d’àmbit estatal del sector llaner i participa directament en les activitats de l’organització patronal Consejo Intertextil Espanyol.

A través de Texfor – Confederación de la Industria Textil, presta serveis especialitzats a les empreses d’assessorament, promoció i informació, i de representativitat en l’àmbit de les administracions, institucional, comunicació i altres.

Extret de la web gremifab.org/ca/el-gremi-de-fabricants-de-sabadell

A més d’actuar com patronal, el Gremi ha desenvolupat dos instruments per portar a terme els seus objectius:

L’Institut Sallarès i Pla d’Estudis Tècnics, Econòmics i Socials. Neix l’any 1947 com a entitat aglutinadora dels joves empresaris tèxtils del Gremi de Fabricants de Sabadell. Amb més de cinquanta anys d’història, l’institut és una institució emblemàtica en el món econòmic i empresarial de Sabadell, i va ser la primera associació de joves empresaris creada en l’Estat espanyol.

La Fundació Gremi Fabricants de Sabadell: La Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell, constituïda l’any 2000 per iniciativa del Gremi de Fabricants de Sabadell, té com a missió la potenciació de la indústria en general i del sector tèxtil en particular, i a la vegada col•laborar i incentivar el desenvolupament del món econòmic, social, cultural, científic i formatiu. D’acord amb aquests objectius la Fundació programa, potencia i participa en activitats adreçades a millorar la competitivitat, potenciar la reindustrialització del país i fomentar la generació d’ocupació.

La seu del Gremi de Fabricants de Sabadell està situada al carrer Sant Quirze, 30 al centre de Sabadell. És un edifici catalogat construït l’any 1883 per Narcís Nonell Sala, Eng. i B. Bracons. És un edifici neoclàssic, retirat de l’alineació i separat de les mitgeres situat en el nucli antic.

Fou també l’antiga seu del Banc de Sabadell, reformat per J. Ferres. L’any 1954 G. Bracons hi afegí l’atri i reformà la planta baixa.

A l’interior, s’hi troben pintures del martiri de Sant Sebastià del pintor Vila Arrufat, i un pas de Setmana Santa de Camil Fàbregas.

Extret de la web: ca.wikipedia.org/wiki/Gremi_de_Fabricants_de_Sabadell