Introducció

PROJECTE "Fem pinya amb els joves"

El projecte

Introducció

Fruït d’un procés de reflexió interna, l’entitat es marca com a objectiu prioritari esdevenir un recurs comunitari en l’àmbit de la nostra ciutat. Considerem que la nostra experiència, les característiques de la nostra entitat així com l’activitat que desenvolupem ens permet ser un important agent socioeducatiu a la nostra ciutat.

Partint d’aquesta premissa creiem que els agents educatius que trobem en el si  de les  societats  i comunitats  són múltiples i diversos  ja  que  l’educació  no  se  circumscriu només  en uns  pocs  agents  i  institucions. És  així  que  en els darrers anys parlem  en  termes  de  corresponsabilitat educativa: 

“Som  molts  els  actors  i responsables  en l’activitat educativa a la vida de les ciutats.”

En el marc de les ciutats educadores, l’acció educativa del teixit social es  transfereix en emocions, coneixements, talents, serveis, aprenentatges, amb voluntat de continuïtat, amb inclusió. Sense sentiment de comunitat i pertinença, no és possible treballar el bé comú. Per tant, és condició aprofundir en el concepte de sentiment de pertinença. Complementàriament al concepte de ciutat educadora entenem que part de la nostra activitat s’ha de fomentar en fer pinya i enfortir el teixit social del nostre entorn més immediat. No es una qüestió plantejada en termes de devolució social, ans el contrari, és una qüestió de corresponsabilitat amb la nostra comunitat local. 

A  la  ciutat  educadora,  el  paper  del  tercer  sector,  del  voluntariat  social  i  de  l’associacionisme  és  clau:  generem i oferim serveis, fem acompanyament, facilitem espais de relació i comunicació entre membres de la comunitat, fomentem l’autonomia de les persones, reforcem vincles socials, esdevenim escoles de ciutadania, i som responsables actius de l’educació informal inclusiva de la societat.

Per aquest motiu els Castellers de Sabadell ens considerem un agent educatiu en el marc de l’acció educativa de la ciutat i volem ser un recurs comunitari.

L’acció comunitària és la dinamització de relacions socials de cooperació entre els membres d’un determinat àmbit de convivència per aconseguir millorar el benestar quotidià de les persones.

Aquesta definició il•lustra la nostra fita, realitzar un treball comunitari en xarxa, des de l’activitat castellera com a instrument socioeducatiu amb les entitats/agents que articulen i cobreixen la nostra ciutat. El col•lectiu jove és precisament un col•lectiu amb un important pes demogràfic a la nostra ciutat,  i els espais joves així com els instituts d’educació secundària, engloben la pluralitat territorial de la joventut de Sabadell.

Per aquest motiu el projecte que us presentem a continuació parteix del treball en xarxa amb els espais joves de la ciutat i amb la voluntat d’oferir l’activitat castellera com a mecanisme de suport a l’apoderament dels i les joves de la ciutat així com enfortir l’arrelament i el sentiment de pertinença a un projecte col•lectiu que representa la ciutat on transcorren les seves vivències. Una ciutat que promou dinàmiques creatives  amb i des de la ciutadania, promou la diversitat en tota la seva extensió (cultural, lingüística, religiosa, etcètera), la cultura popular, l’experimentació, l’intercanvi i el diàleg.

Us presentem el calendari del projecte: