Trobada d’espais joves

PROJECTE "Fem pinya amb els joves"

El projecte

La trobada d’espais joves al local Saballut

Com a un dels destinataris i protagonistes de la primera fase del projecte, està prevista fer la trobada d’espais joves al local dels Castellers de Sabadell el Divendres 29 de juny de 2018.

En aquesta fase, durant els mesos d’Abril i Maig, s’ha dut a terme una primera aproximació als espais joves mitjançant activitats en el marc del propi equipament. De forma coherent amb el plantejament educatiu de l’equip de professionals dels espais joves i el seu funcionament assembleari. 

D’aquesta manera, s’han introduït activitats relacionades amb el fet casteller de forma gradual, generant el vincle necessari amb els joves mentres establíem espais de coneixement mutu, o bé activitats lúdiques amb l’objectiu de desenvolupar educativament aspectes relacionats amb el creixement personal i grupal, tant  necessàries per la pràctica castellera. D’altra banda també hem estimulat un tast a les diferents manifestacions de la cultura tradicional catalana.

Des de la perspectiva de l’aprofundiment en aquelles competències  personals que ens enriqueixen com a persones i que són inherents a l’activitat castellera, les activitats eren encaminades a enfortir la comunicació, l’empatia el respecte a la diferència etc. Aquestes activitats complementen l’aproximació a l’aprenentatge de la “tècnica castellera” posant molt més èmfasi en la vessant d’autoconeixement,  humana i social del fet casteller. 

Una de les premisses que ens hem plantejat recau en el fet que les actuacions i activitats del projecte es visquin com una vivència positiva per part dels joves participants, especialment els que han participat en aquest marc. De forma natural, els joves han començat a mostrar interès en l’activitat castellera i hem enfortit el vincle amb els joves saballuts, amb els educadors dels diferents centres i la relació entre els mateixos usuaris.

Es hora de potenciar aquest vincle, aprenentatge i valors assolits, en la trobada d’espais. 

Joves, ens veiem al local saballut del carrer Emprius el Divendres 29 de Juny!

Totes les activitats han estat conduïdes pels talleristes dels castellers de Sabadell i l’equip de professionals del projecte, conjuntament amb els educadors dels centres.