El Documental

PROJECTE "Fem pinya amb els joves"

Documentació

El documental

La millor acció que pot acompanyar un correcte seguiment d’un projecte com aquest, és la seva pròpia documentació. La memòria final ha de servir per recollir la idea inicial, el pla de treball, la metodologia utilitzada, les accions, els agents implicats, així com les activitats desenvolupades i el resultat final.

Pel que fa a l’element comunicatiu, s’ha de centrar en dos aspectes:

  • Donar visibilitat al protagonisme dels joves, es tracta de considerar l’element comunicatiu com a factor motivacional.
  • Donar a conèixer a la ciutat el procés.

No pot haver-hi millor memòria que un documental basat en aquesta aventura.

És per això que ens proposem la producció, edició i distribució d’un documental audiovisual de gran producció, amb l’objectiu de projectar-lo en un dels cinemes de la ciutat de Sabadell i poder donar cabuda a un públic el qual ha participat a la seva confecció, com són tots els i les joves participants dels espais joves, els instituts públics i la UEC. Posteriorment, volem oferir la seva visualització a la resta de la ciutat de Sabadell, a la resta de professionals i col•laboradors que hi han pres part, al món casteller en general i a qualsevol persona interessada.

La productora audiovisual encarregada d’aquest treball serà CRATOR PRODUCCIONS.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la constitució espanyola i està reglat per la llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i seguint la normativa vigent de protecció de dades. Per la qual cosa la direcció de Castellers de Sabadell i la coordinació del projecte “Fem pinya amb els joves, donem pit als barris”, demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar material audiovisual on apareguin els menors d’edat. La distribució de tot el material audiovisual es podrà realitzar únicament amb caràcter gratuït i amb l’únic objectiu de difondre l’activitat d’aquest projecte. Castellers de Sabadell ens comprometem a tractar les imatges de manera lleial, lícita i sense ànim de lucre d’acord a les finalitats que ens són pròpies.