Avís Legal

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CASTELLERS DE SABADELL informa que és titular del lloc web www.saballuts.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, CASTELLERS DE SABADELL informa de les dades següents:
El titular d’aquest lloc web és CASTELLERS DE SABADELL, amb CIF G60814241 i domicili social a C/ EMPRIUS 13-15 08202, SABADELL (BARCELONA), Inscrita amb el número 16291 de la secció 1º de la demarcació de Barcelona del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. L’adreça de correu electrònic de contacte
amb l’empresa: saballuts@saballuts.cat

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de CASTELLERS DE SABADELL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de CASTELLERS DE SABADELL, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de CASTELLERS DE SABADELL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat es estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per CASTELLERS DE SABADELL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, els serveis i les dades ofertes per CASTELLERS DE SABADELL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

CASTELLERS DE SABADELL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que a cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
CASTELLERS DE SABADELL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CASTELLERS DE SABADELL no es fa responsable, en cap cas, de els eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

CASTELLERS DE SABADELL es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions dús del mateix.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible a dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CASTELLERS DE SABADELL amb CIF G60814241 i domicili social situat al c/ EMPRIUS 13-15 08202, SABADELL (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment amb la normativa vigent, CASTELLERS DE SABADELL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat.

Us informem que tractarem les vostres dades d’acord amb l’existència del vostre consentiment. CASTELLERS DE SABADELL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CASTELLERS DE SABADELL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per el tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic saballuts@saballuts.cat.

Podeu adreçar-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

Propietat intelectual e industrial

CASTELLERS DE SABADELL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes de ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CASTELLERS DE SABADELL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual pel
ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CASTELLERS DE SABADELL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de CASTELLERS DE SABADELL. Podeu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CASTELLERS DE SABADELL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

CASTELLERS DE SABADELL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o pel incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CASTELLERS DE SABADELL té el domicili a BARCELONA, Espanya.