Mostra castellera de secundària

PROJECTE "Fem pinya amb els joves"

El projecte

La Mostra de castells de secundària

Els castellers de Sabadell tenim una llarga tradició en l’organització de tallers a les escoles i instituts de Sabadell i de la comarca, així com d’actuacions castelleres d’alt nivell en molts d’aquests espais públics.

Enguany, dins el marc d’aquest projecte, ens marquem com a objectiu, amb els joves participants dels instituts públics, fer una aproximació a la pràctica castellera des d’una vessant vivencial. No es tracta només de fer un taller sinó de crear una colla castellera d’institut i de preparar una actuació. En definitiva, compartir amb la resta de joves castellers novells, d’arreu la ciutat, una mostra on cada centre participant pugui mostrar els resultats del seu aprenentatge.

Constituir una colla castellera a cada centre educatiu permet abordar temes com la imatge de cada colla, els trets característics del centre, el color de la samarreta,…

El dia de la mostra, cada centre portarà un color de samarreta diferent a mode similar als colors de les colles castelleres, aquesta subvencionada per la colla. El disseny de la samarreta, en referència al color i l’escut de cada colla d’institut, serà una de les activitats programades en les diferents sessions a desenvolupar.

L’execució del projecte pel que fa als centres de secundària es farà el primer trimestre de l’any 2018-2019.

  • L’activitat als centres de secundària tindrà dos nivells:
    • Un primer de caire més generalista centrat en la teoria i el món casteller, utilitzant una unitat didàctica especialment dissenyada per aquest motiu, treballarem els valors i competències que ens ofereix la pràctica castellera. Amb el suport de materials expositius com la reserva del Castelloscopi i el material de l’equip de didàctica de la colla, aquest molt utilitzat en el programa de Ciutat i escola, complementaran l’aprenentatge dels nois i noies participants. 2 sessions.
    • Un segon nivell, més focalitzat, per preparar la participació de cada colla castellera d’institut en la mostra de castells de secundària de Sabadell. La dinamització i participació dels i les joves serà molt important. Un dels factors que faciliten l’èxit del projecte és la vinculació dels joves i dels professionals del centre. 2 sessions.

Es proposa crear la figura del cap de colla a cadascuna de les colles de secundària en els diferents instituts. Es farà un treball específic capacitatiu amb els màxims representats d’aquestes.

El volum de joves de secundària pot oscil•lar, però l’objectiu és implicar el conjunt d’alumnes del curs participant de cada centre, amb una mitjana de 3 grups. Amb el punt de mira com a destinataris als alumnes de secundària, recomanem el curs de 3r d’E.S.O. per una qüestió de tamany, força, disciplina i possible continuïtat l’any que vé.

Aquest fet implica un important esforç de coordinació per part dels professionals del projecte i dels centres educatius, i un suport incondicional dels monitors dels Saballuts per poder aconseguir que cada centre articuli la seva colla castellera.

La mostra castellera es durà a terme el primer cap de setmana de desembre, en un espai emblemàtic al centre de Sabadell. No només sota el caire d’actuació castellera sinó com una festa jove, inclusiva, integradora i cultural.