Els joves Saballuts

PROJECTE "Fem pinya amb els joves"

Destinataris

Els joves Saballuts

El context

El projecte es divideix en dues fases: La primera va dirigida als usuaris dels espais joves de Sabadell. Entesa sota una perspectiva de treball social, realitzem d’activitats relacionades amb els valors educatius propis dels castells com la cooperació, la solidaritat, el respecte a la diferència, el feminisme… tot pretenent justificar-nos com entitat diversa e inclusiva.

Amb la segona fase pretenem impulsar la creació de colles castelleres d’institut, tot treballant amb els centres públics de secundària de la ciutat. Continuant amb la mirada educativa, en aquesta fase ens centrem més en aspectes teòrics i pràctics purament castellers, ja que la finalitat ho requereix. Pretenem que els alumnes comprenguin tot el que una colla castellera els hi pot aportar, i que accedir-hi és molt fàcil.

 

Els joves Saballuts

Els Castellers de Sabadell considerem la joventut com un dels pilars fonamentals de la colla, tant a nivell social com a nivell tècnic. Desenvolupant un projecte destinat als joves de la ciutat, seria d’allò més incoherent no involucrar els nois i noies saballuts.

La finalitat del què hem i fet i volem fer amb els joves saballuts no és la mateixa que amb la resta de destinataris del projecte. Pel que fa la primera fase, en general, els nostres nois i noies no precisen d’una atenció socioeducativa com la dels espais joves, i en referència a la segona, ja formen part d’una colla castellera així que seria il•lògic considerar-los com a perfil destinatari.

Fruit d’això, i davant l’augment d’arribada de gent jove a la nostra colla en els darrers últims anys, considerem necessari treballar per conservar el bon ambient del que a dia d’avui gaudim als assajos i actuacions, tot centrant-nos en enfortir lligams i cohesionar, com més millor, el col•lectiu.

Tenint en compte la demanda de molts joves de fer alguna cosa en relació amb el punt anterior, vam contactar amb l’empresa Basketbeat per a que ens fes una sessió.

 

Resultat

Com a conclusions rellevants, vam considerar com a molt positiu la quantitat de joves actius a la colla, però a la vegada assumint la conseqüència que això ha comportat: la formació inconscient de petits grupets dins el grup general i la necessitat d’enfocar el treball per la cohesió amb els lligams entre ells. Tothom va estar d’acord en que, tot i no haver-hi mala remor, cal fer més coses junts, tot construint activitats o situacions que provoquin la interacció entre els petits grups d’amics.

Fruit d’aquestes conclusions i engrescats amb el resultat de la sessió de Basketbeat, vam recuperar el grup de joves com a col•lectiu participant amb la junta directiva de la colla. El passat 13 de Juny va tenir lloc una assemblea on es van votar els representants del grup i es va decidir tirar endavant la barraca saballuda de la festa major de Sabadell, durant el segon cap de setmana de Setembre. A dia d’avui, ja preparen actes i festes, destinades sobretot als joves de la colla i de la resta de la ciutat.