Els nostres castells 2020

Diada

Població

Data

Actuació

Inici de temporada Barberà del Vallès 08/03/2020 2p4, 4de8, 5de7, 7de7, p5, 2p4